Είσοδος στον λογαριασμό σας

Το καλάθι μου

Προϊόντα: {{countCartProducts}}
Σύνολο : {{cartTotal}}€ - {{cartDefaultCouponDiscount}}€ = {{(cartTotal - cartDefaultCouponDiscount).toFixed(2)}}€ {{cartTotal}}€

Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 39€

Το ελάχιστο ποσό παραγγελίας χωρίς μεταφορικά είναι 5€

Αναζήτηση

Συχνές ερωτήσεις

 • ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

  • Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του Pharmado; 

  α) Για τηλεφωνικές παραγγελίες: 

  Είµαστε κοντά σας καθηµερινά Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 - 14:00 µ.µ. και Δευτέρα-Τρίτη-Πέµ πτη-Παρασκευή: 18:00-20:00 µ.µ., εκτός Σάββατου - Κυριακής και Αργιών, για να πραγµατοποιή σετε την παραγγελία σας, καλώντας µας στο 2661048085. 

  β) Για ηλεκτρονικές παραγγελίες: 

  Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε την ηλεκτρονική σας παραγγελία καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέ ρας και όλες τις ηµέρες του χρόνου Σάββατο, Κυριακή και Αργίες. Στην περίπτωση που κατα χωρίσετε την παραγγελία σας σε ώρες εκτός του ωραρίου λειτουργίας (Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00  - 14:00 και Δευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή: 18:00-20:00), η παραγγελία σας λογίζεται ότι πε ριέρχεται στον ιστοχώρο µας στις 9:00 π.µ. της επόµενης εργάσιµης ηµέρας (εκτός Σάββατου, Κυ ριακής και Αργιών). Από τη στιγµή της παραλαβής της παραγγελίας σας στον ιστοχώρο µας, εκτε λείται άµεσα και τα διαθέσιµα προϊόντα ετοιµάζονται προς αποστολή. 

  γ) Για παραλαβές από τα Φυσικά Σηµεία Εξυπηρέτησης: 

  Σας περιµένουµε να παραλάβετε την παραγγελία σας από τα φυσικά µας καταστήµατα στην πόλης της Κέρκυρα, αφού πρώτα λάβετε από εµάς το δεύτερο επιβεβαιωτικό email/sms, µε το οποίο θα ενηµερώνεστε ότι η παραγγελία σας είναι έτοιµη προς παράδοση. 

  Οι παραλαβές πραγµατοποιούνται ως εξής:  

  α) Φαρµακείο ΄΄Μαρία Κ. Πανάρετου΄΄, επί της οδού Πολυχρονίου Κωνσταντά 26, Κέρκυρα Τ.Κ.: 49100. 

  • Για παραγγελίες που καταχωρούνται έως τις 14:00 µ.µ. από Δευτέρα - Παρασκευή, η παραλαβή είναι διαθέσιµη από τις 18:00 µ.µ. της ίδιας ηµέρας (εκτός Τετάρτης), εφόσον έχετε λάβει το επι βεβαιωτικό email/sms (δεύτερο). Για παραγγελίες που καταχωρούνται την Παρακευή από τις 14:00 µ.µ. και έπειτα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η παραλαβή είναι διαθέσι µη από τις 18:00 µ.µ. της Δευτέρας. 

  β) Φαρµακείο ΄΄Διονύσιος Σ. Σκιαδόπουλος΄΄, επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 56, Κέρκυρα Τ.Κ.: 49100 (Αποκλειστικά για προπληρωµένες παραγγελίες). 

  • Για παραγγελίες που καταχωρούνται έως τις 14:00 µ.µ. από Δευτέρα - Παρασκευή, η παραλαβή είναι διαθέσιµη από τις 18:00 µ.µ. της ίδιας ηµέρας, εφόσον έχετε λάβει το δεύτερο επιβεβαιωτι-

  κό email/sms. Για παραγγελίες που καταχωρούνται την Παρακευή από τις 14:00 µ.µ. και έπειτα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η παραλαβή είναι διαθέσιµη από τις 18:00 µ.µ.  της Δευτέρας. 

  Κατά τη διαδικασία παραλαβής της παραγγελίας σας από τα φυσικά µας φαρµακεία είναι απαραί τητο να προσκοµίσετε τον κωδικό παραγγελίας. Η αναζήτηση παραγγελίας µε Όνοµα - Τηλέφωνο -  Προϊόν - email είναι αδύνατη! 

  *Η δυνατότητα παραλαβής της παραγγελίας σας από το φυσικό κατάστηµα είναι διαθέσιµη για πα ραγγελίες άνω των 15€. 

  δ) Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου: 

  Βρισκόµαστε στη διάθεσή σας καθηµερινά Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 - 14:00 µ.µ και Δευτέρα Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή: 18:00-20:00 µ.µ. (εκτός Σάββατου - Κυριακής και Αργιών) καλώντας µας στο 2661048085.  

  • Μετάνιωσα για την αγορά ενός προϊόντος. Μπορώ να το επιστρέψω; Φυσικά! Αφού παραλάβουµε την επιστρεφόµενη παραγγελία, πραγµατοποιηθεί o σχετικός έλεγχος από το αρµόδιο τµήµα µας και πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις επιστροφής (πατήστε εδώ), θα µπορείτε να προχωρήσετε σε νέα παραγγελία. Οι αλλαγές πραγµατοποιούνται στην τιµή αγοράς του προϊόντος προς επιστροφή.  

  Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη. Η αποστολή του προς επιστροφή προϊό ντος πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε εταιρία ταχυµεταφορών και όχι µε απλό ταχυδροµείο. Εάν µετά την αλλαγή, η νέα παραγγελία δεν ξεπερνά τα 39,00€, θα υπάρχει η χρέωση των 2,50€ εξόδων αποστολής + 1,50€ αντικαταβολής. 

  • Πώς µπορώ να επιστρέψω ένα προϊόν; 

   Για τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαραίτη τες προϋποθέσεις: 

  α) H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα στο χρονικό διάστηµα των 14  ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα παραλαβής του. 

  β) Θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί επικοινωνία µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών του Pharmado.gr, στο τηλ. 2661048085, Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 - 14:00 µ.µ. και Δευτέρα-Τρίτη Πέµπτη-Παρασκευή: 18:00-20:00 µ.µ (εκτός Σαββατοκύριακου και Αργιών).

  γ) Το προϊόν είναι απαραίτητο να βρίσκεται στην εργοστασιακή του µορφή, να είναι σε άριστη κα τάσταση, να µην έχει να ανοιχθεί και να µην έχει χρησιµοποιηθεί. 

  δ) Η συσκευασία του προϊόντος να µην έχει φθορές ή αλλοιώσεις της αρχικής εργοστασιακής συ σκευασίας (κουτί ή ζελατίνα). Για αυτό το λόγο, προτείνουµε την επιστροφή του προϊόντος σε κα τάλληλη συσκευασία, κουτί και όχι φάκελο. 

  ε) Να αποστέλλεται η απόδειξη ή το τιµολόγιο αγοράς µαζί µε την επιστροφή. ζ) Με ένα σηµείωµα να µας γνωστοποιείτε το πρόβληµα που έχει προκύψει σχετικά µε το επιστρε φόµενο προϊόν. 

  η) Για λόγους ασφαλείας και ποιότητας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή µη ελαττωµατικών προϊό ντων όπως βρεφικά γάλατα, είδη βρεφικής διατροφής, snacks, µπάρες κ.α. 

  θ) Αλλαγές προϊόντων, τα οποία είναι περιεχόµενο πακέτου προσφοράς, δεν γίνονται δεκτές. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση ολόκληρου του πακέτου. 

  ι) Η επιστροφή µπορεί να γίνει είτε µε αποστολή είτε µε παράδοση:  

  α) στο Φαρµακείο ΄΄Μαρία Κ. Πανάρετου΄΄, επί της οδού Πολυχρονίου Κωνσταντά 26, Κέρκυ ρα Τ.Κ.: 49100 ή  

  β) στο Φαρµακείο ΄΄Διονύσιος Σ. Σκιαδόπουλος΄΄, επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 56, Κέρκυ ρα Τ.Κ.: 49100. 

   Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγµατοποιηθεί µέσα στο χρονικό διάστηµα των 14 ηµερο λογιακών ηµερών από την ηµέρα παραλαβής του προϊόντος ή δεν πληρείται κάποια από τις απα ραίτητες προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δεν θα γίνεται δεκτό και θα επιστρέφεται στον πελά τη, µε τα έξοδα µεταφοράς να βαρύνουν τον ίδιο. 

  • Μου στάλθηκε ελαττωµατικό/λάθος προϊόν. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Είναι απαραίτητο να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις επιστροφής (πατήστε εδώ).  Στην περίπτωση που στάλθηκε προϊόν ελαττωµατικής ποιότητας* ή παρουσιάζεται λάθος στην τι µολόγηση - αποστολή, τότε προβαίνουµε σε επιστροφή των χρηµάτων σας, µε την πίστωση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό σας λογαριασµό. Η επιστροφή των χρηµάτων πραγµατοποιείται µόνο µετά την παραλαβή των ελαττωµατικών/λανθασµένων προϊόντων από το φαρµακείο µας και εντός 20 εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα παραλαβής τους από εµάς. 

  *Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το προϊόν είναι ελαττωµατικό, πριν προβείτε στη διαδικασία επιστροφής του, θα πρέπει να µας αποστείλετε µε email φωτογραφίες του προϊόντος προκειµένου να ελεγχθεί σχετικά από το αρµόδιο τµήµα µας. Εάν αποστείλετε το προϊόν χωρίς να τηρηθεί η πα ραπάνω διαδικασία επιβαρύνεστε µε όλα τα έξοδα µεταφοράς.

  Στην περίπτωση που το πακέτο φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι απαραίτητες προϋπο θέσεις επιστροφής, το προϊόν δεν θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα µε ταφοράς θα βαρύνουν τον ίδιο. 

  • Μπορώ να ακυρώσω την παραγγελία µου; 

  Η ακύρωση παραγγελίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µε την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έχει πραγµατο ποιηθεί η παράδοση των προϊόντων από εµάς στη συνεργαζόµενη εταιρία ταχυµεταφορών.  Τρόποι ακύρωσης παραγγελίας: α) Μέσω email στο info@pharmado.gr δηλώνοντας την επιθυ µία σας για ακύρωση της παραγγελίας σας, τον κωδικό της παραγγελίας, το ονοµατεπώνυµό σας και το τηλέφωνό σας. 

  β) Με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2661048085, Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 - 14:00 µ.µ και Δευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή: 18:00-20:00 µ.µ. (εκτός Σάββατου - Κυριακής και Αργιών).  

  Στην περίπτωση που έχετε προβεί στην πληρωµή της παραγγελίας σας, εάν η πληρωµή έχει πραγ µατοποιηθεί µε κατάθεση ή µέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, µετά την ακύρωση της παραγγε λίας καθίσταται αναγκαίο να επικοινωνήσετε µαζί µας προκειµένου να µας δηλώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού, στον οποίο επιθυµείτε να επιστραφεί το ποσό, επιβαρυνόµενοι των τραπεζικών εξόδων. Η επιστροφή των χρηµάτων σας θα πραγµατοποιηθεί εντός 15 εργάσιµων ηµε ρών από την ηµέρα επικοινωνίας σας µε το αρµόδιο τµήµα, ανάλογα πάντα µε την Τράπεζα που συνεργάζεστε. 

  • Πώς/ Πότε µπορώ να παραλάβω την παραγγελία µου από τα Φυσικά Σηµεία Εξυπηρέ τησης; 

  Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα ενηµερωθείτε µε επιβεβαιωτικό email για την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Μόλις η συλλογή των προϊόντων σας ολοκληρωθεί, θα λάβε τε νέο email µε το οποίο θα ενηµερώνεστε ότι η παραγγελία σας είναι έτοιµη προς παράδοση (δεύτερο). Τότε µπορείτε να προβείτε στην παραλαβή της παραγγελίας σας από τα φυσικά µας ση µεία στην Κέρκυρα:  

  α) Φαρµακείο ΄΄Μαρία Κ. Πανάρετου΄΄, επί της οδού Πολυχρονίου Κωνσταντά 26, Κέρκυρα Τ.Κ.: 49100.  

  • Για παραγγελίες που καταχωρούνται έως τις 14:00 µ.µ. από Δευτέρα - Παρασκευή, η παραλαβή είναι διαθέσιµη από τις 18:00 µ.µ. της ίδιας ηµέρας (εκτός Τετάρτης), εφόσον έχετε λάβει το επι βεβαιωτικό email/sms (δεύτερο). Για παραγγελίες που καταχωρούνται την Παρακευή από τις

  14:00 µ.µ. και έπειτα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η παραλαβή είναι διαθέσι µη από τις 18:00 µ.µ. της Δευτέρας. 

  β) Φαρµακείο ΄΄Διονύσιος Σ. Σκιαδόπουλος΄΄, επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 56, Κέρκυρα Τ.Κ.: 49100 (Αποκλειστικά για προπληρωµένες παραγγελίες). 

  • Για παραγγελίες που καταχωρούνται έως τις 14:00 µ.µ. από Δευτέρα - Παρασκευή, η παραλαβή είναι διαθέσιµη από τις 18:00 µ.µ. της ίδιας ηµέρας, εφόσον έχετε λάβει το επιβεβαιωτικό email/ sms (δεύτερο). Για παραγγελίες που καταχωρούνται την Παρακευή από τις 14:00 µ.µ. και έπειτα και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η παραλαβή είναι διαθέσιµη από τις 18:00 µ.µ.  

  της Δευτέρας. 

  * Κατά τη διαδικασία παραλαβής της παραγγελίας σας από τα φυσικά µας φαρµακεία είναι απα ραίτητο να προσκοµίσετε τον κωδικό παραγγελίας. Η αναζήτηση παραγγελίας µε Όνοµα - Τη λέφωνο - Προϊόν - email είναι αδύνατη. 

  *Η δυνατότητα παραλαβής της παραγγελίας σας από το φυσικό κατάστηµα είναι διαθέσιµη για πα ραγγελίες άνω των 15€. 

  • Πόσες ηµέρες παραµένει προς παραλαβή η παραγγελία µου στα φυσικά καταστήµατα; Η παραγγελία σας παραµένει προς παραλαβή από τα δύο φαρµακεία µας, για χρονικό διάστηµα πέντε εργάσιµων ηµερών. Μετά την πάροδο του πενθηµέρου, η παραγγελία σας ακυρώνεται αυ τόµατα και προβαίνουµε σε επιστροφή των χρηµάτων σας.  
  • Γιατί να εγγραφώ και να γίνω µέλος του Pharmado; 

  Για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας, προτείνεται να προβείτε σε εγγραφή και να γίνετε µέλος του Pharmado, κάνοντας πιο εύκολη και γρήγορη την καταχώριση των στοιχείων σας, αλλά και για να εκµεταλλεύεστε τις τακτικές µας προσφορές που απευθύνονται στα µέλη µας. Με αυτόν τον τρόπο,  θα έχετε, επιπλέον, τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελία σας αλλά και το ιστορικό των συναλλαγών σας µε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα ανά πάσα στιγµή και ώρα, µέσω του λογαριασµού σας στην ιστοσελίδα µας.

  • Τι bonus θα έχω, εάν διατηρώ λογαριασµό στο Pharmado; 

  Με κάθε αγορά που πραγµατοποιείτε στο Pharmado κερδίζετε points (πατήστε εδώ). Οι πόντοι ανταµοιβής συγκεντρώνονται στο λογαριασµό σας, όπου µπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγµή πό σους ακριβώς πόντους έχετε συγκεντρώσει. 

  Για να µπορείτε να συλλέγετε & να εξαργυρώνετε πόντους ανταµοιβής είναι απαραίτητο να έχετε δηµιουργήσει λογαριασµό στο Pharmado και να συνδέεστε σε αυτόν ΠΡΙΝ πραγµατοποιήσετε τις αγορές σας. Στο λογαριασµό σας αποθηκεύονται και εµφανίζονται όλοι οι πόντοι που έχετε συγκε ντρώσει, προκειµένου να ενηµερώνεστε άµεσα και να τους εξαργυρώνετε όποτε επιθυµείτε. 

  Με τη δηµιουργία νέου λογαριασµού σας προσφέρουµε 100 points δώρο γνωριµίας! 

  • Πόσο κοστίζουν τα µεταφορικά; 

  Η αποστολή της παραγγελίας σας πραγµατοποιείται στο χώρο σας µε τη συνεργαζόµενη µε εµάς εταιρία ταχυµεταφορών, σύµφωνα µε τους κάτωθι όρους: 

  • Για αγορές άνω των 39,00€ και µέχρι 2kg βάρους (ογκοµετρικού ή πραγµατικού) η αποστο λή είναι ΔΩΡΕΑΝ
  • Για παραγγελίες µικρότερες των 39,00€ και µέχρι 2kg βάρους (ογκοµετρικού ή πραγµατι κού) τα έξοδα αποστολής είναι µόνο 2,50€. 
  • Και στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις το κόστος αντικαταβολής ανέρχεται στο ποσό των 1,5€. Για παραγγελίες άνω των 2kg (ογκοµετρικού ή πραγµατικού) και ανεξαρτήτως ποσού υπάρ χει επιπλέον χρέωση 1,5€ ανά κιλό (ογκοµετρικό ή πραγµατικό). 
  • Για τα βαριά αντικείµενα η αποστολή γίνεται µε πρακτορείο µεταφορών. Τα έξοδα αποστο λής βαρύνουν τον πελάτη ενώ η παραλαβή των προϊόντων πραγµατοποιείται από την έδρα του πρακτορείου. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι διαθέσιµος ο τρόπος πληρωµής µε αντι καταβολή, καθιστώντας απαραίτητο να έχει προηγηθεί η εξόφληση της παραγγελίας µε πι στωτική / χρεωστική κάρτα, PayPal ή κατάθεση στον τραπεζικό µας λογαριασµό. 

  Κόστος Παραγγελίας 

  >39,00€ 

  Βάρος Παραγγελίας 

  έως 2kg 

  Έξοδα Αποστολής 

  ΔΩΡΕΑΝ

  <39,00€ 

  έως 2kg 

  2,5€

  Ανεξαρτήτως ποσού 

  άνω των 2kg

  Επιπλέον χρέωση 

   1,5€/kg  • Πόσος χρόνος απαιτείται για να παραλάβω την παραγγελία µου µε courier; H παράδοση των προϊόντων πραγµατοποιείται µε τη συνεργαζόµενη εταιρία ταχυµεταφορών εντός 1 - 3 εργάσιµων ηµερών. Για τις αποµακρυσµένες περιοχές ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να πα ραταθεί 3 - 5 εργάσιµες ηµέρες. 

  Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα µας δεν είναι διαθέσιµο, ενδέχεται να υπάρξει χρόνος αναµονής 4 έως 6 εργάσιµων ηµερών. 

  • Πώς µπορώ να εντοπίσω την παραγγελία µου;  

  Σας παρέχουµε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την παραγγελία σας µέσω ειδικής πλατφόρµας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας µε τίτλο ΄΄track my order΄΄(πατήστε εδώ). 

  • Με ποια µεταφορική συνεργάζεται το Pharmado; 

  Αυτή τη χρονική στιγµή συνεργαζόµαστε µε την ΕΛΤΑ Courier. 

  • Δεν έχω πιστωτική, πώς µπορώ να πληρώσω; 

  Ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής:  

  1) Με Αντικαταβολή: Με τη µέθοδο της αντικαταβολής, σας αποστέλλουµε την παραγγελία σας µέσω της συνεργαζόµενης µε εµάς εταιρίας ταχυµεταφορών (ΕΛΤΑ Courier) και εσείς πληρώνετε το αντίτιµο τη στιγµή της παραλαβής. Η υπηρεσία της αντικαταβολής χρεώνεται µε 1,50€. Οι πα ραγγελίες άνω των 100€ δεν επιβαρύνονται µε το κόστος αντικαταβολής. 

  Για παραγγελίες άνω των 500€ θα πρέπει να επιλεγεί ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής. 2) Με κάρτα: Πέραν της πιστωτικής παρέχεται η δυνατότητα πληρωµής µε χρεωστική ή προ πληρωµένη, µε Visa, MasterCard, Maestro, Discover ή Diners. Για λόγους ασφαλείας η πληρωµή µε χρεωστική κάρτα δεν είναι διαθέσιµη για τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες. 3) Με PayPal: Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε την πληρωµή της παραγγελίας σας µε επιλογή εξό φλησης µέσω της πύλης ηλεκτρονικών πληρωµών PayPal.  

  4) Πληρωµή στο Φυσικό Κατάστηµα: Επιλέγοντας την παραλαβή της παραγγελίας σας από το Φαρµακείο ΄΄Μαρία Κ. Πανάρετου΄΄, επί της οδού Πολυχρονίου Κωνσταντά 26 στην Κέρκυρα,  έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε µε µετρητά την παραγγελία σας τη στιγµή της παραλαβή της.  Σας παρακαλούµε να προσέρχεσθε για την παραλαβή, αφού πρώτα λάβετε ενηµερωτικό e-mail/sms 

  (δεύτερο) ότι η παραγγελία σας είναι έτοιµη προς παράδοση, προσκοµίζοντας απαραίτητα τον κω δικό παραγγελίας. Η δυνατότητα αυτή ισχύει για παραγγελίες άνω των 15€. 

  Σηµείωση: Το Φαρµακείο ΄΄Διονύσιος Σ. Σκιαδόπουλος΄΄, επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 56 στην Κέρκυρα, εξυπηρετεί αποκλειστικά προπληρωµένες παραγγελίες.  

  5) Τραπεζική κατάθεση/έµβασµα: Πραγµατοποιείται αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησής µας, µε αιτιολογία κατάθεσης τον κωδικό της παραγγελίας σας. Όταν η κατάθεση γίνεται από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή (π.χ. από Εurobank στην Πειραιώς),  τα τυχόν έξοδα της συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον πελάτη και σε καµία πε ρίπτωση το Pharmado. Η αποστολή της παραγγελίας πραγµατοποιείται µόνον µετά την εµφάνιση του ποσού στον αντίστοιχο λογαριασµό της επιχείρησής µας.  

   Μπορείτε να καταθέσετε το κόστος της παραγγελίας στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασµό:  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

   IBAN: GR0401715820006582162491939 

   Aριθµός Λογαριασµού: 6582162491939 

   Δικαιούχος: Μαρία Κ. Πανάρετου 

  • Είναι όλα τα προϊόντα άµεσα διαθέσιµα; 

  Το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα Pharmado καταβάλει κάθε προσπάθεια τα προϊόντα του να είναι όλα άµεσα διαθέσιµα χρησιµοποιώντας σύγχρονα προγράµµατα παρακολούθησης αποθεµάτων αποθήκης. Σε περίπτωση εξαντλήσεως κάποιου κωδικού, το τµήµα παραγγελιών του Pharmado θα έρθει σε επικοινωνία µαζί σας και θα σας ενηµερώσει για τον ακριβή χρόνο παραλαβής των προϊό ντων σας. 

  • Γιατί να εγγραφώ στο Νewsletter του Pharmado; 

  Στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα έχουµε διαρκώς νέες προσφορές και καινούριες παραλαβές προϊό ντων. Εγγραφόµενοι στο Νewsletter µας ενηµερώνεστε άµεσα για τα προϊόντα που σας ενδιαφέ ρουν και για όλες τις νέες προσφορές, εκπτώσεις και διαγωνισµούς στο Pharmado. Μαθαίνετε πρώ τοι για τα νέα µας προϊόντα! 

  • Μπορώ να ζητήσω την έκδοση τιµολογίου; 

  Φυσικά! Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας δίνουµε τη δυνατότητα να επιλέξετε είτε την έκδοση Αποδείξεως Λιανικής Πώλησης είτε την έκδοση Τιµολογίου Λιανικής Πώλησης.

  • Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µαζί σας; 

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας:  

  α) Μέσω email στο info@pharmado.gr. 

  β) Με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2661048085, καθηµερινά Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-14:00  µ.µ. και Δευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη-Παρασκευή: 18:00-20:00 µ.µ. (εκτός Σάββατου - Κυριακής και Αργιών). 

  • Τι θα συµβεί εάν έχω εισαγάγει λανθασµένη διεύθυνση; 

  Εάν η παραγγελία σας έχει λανθασµένη διεύθυνση, απλά δεν θα παραδοθεί και κάποια στιγµή θα επιστραφεί σε εµάς από την εταιρία ταχυµεταφορών.  

  Εάν αντιληφθήκατε πως η διεύθυνση που µας έχετε δηλώσει είναι λάθος, σας παρακαλούµε να κα λέσετε στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2661048085 ,ώστε να ενηµερώσουµε την εταιρία ταχυµεταφορών για να παραδώσει την παραγγελία σας στη σωστή διεύθυνση το συντοµότερο δυ νατόν. 

  • Είναι ασφαλή τα προσωπικά µου δεδοµένα; 

  Το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα Pharmado θεωρεί κάθε πληροφορία που παρέχει ο χρήστης σχετικά µε τα προσωπικά του δεδοµένα ή την παραγγελία του εµπιστευτική και απόρρητη και γι αυτό δε σµεύεται ρητά για τη µη δηµοσιοποίηση, ανταλλαγή, πώληση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδοµέ νων και στοιχείων των πελατών του. 

  Θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πελατών µας έχει πρωταρχική σηµασία. Για το λόγο αυτό, λαµβάνουµε τα κατάλληλα µέτρα για να προστατέ ψουµε τα προσωπικά δεδοµένα που επεξεργαζόµαστε και να διασφαλίσουµε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων πραγµατοποιείται πάντοτε, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νοµικό πλαίσιο (Γενικό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (ΓΚΠΔ 2016/679)  

  όπως αυτός κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο µε το Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29-8-2019),  τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα για λογαριασµό της εταιρίας. 

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα µας Πολιτική Απορρήτου-Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων (πατήστε εδώ).

  • Οι τιµές του ηλεκτρονικού καταστήµατος, ισχύουν και στο φυσικό κατάστηµα; Οι τιµές του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι οι ίδιες µε του φυσικού καταστήµατος, διαφορο ποιούνται οι εκπτώσεις. 
  • Μπορώ να παραγγείλω φάρµακα από το ηλεκτρονικό κατάστηµα; 

  Σεβόµενοι απόλυτα την Ελληνική Νοµοθεσία και το άρθρο 116 της Υ.Α.32221 ΦΕΚ Β΄/1049/29-4- 2013 το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα ΔΕΝ προβαίνει σε πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό φαρµά κων που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή ή αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλι σης.

Εγγραφείτε στο newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter του pharmado.gr και αποκτήστε πρώτοι τα νέα & τις προσφορές μας Δωρεάν στο email σας!

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο υποσέλιδο οποιουδήποτε email που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@pharmado.gr. Θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με σεβασμό. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

instagram